Novinky v letní verzi CRMPLUS 4.31

Vytvořena: před 10 lety

Naše letní verze CRM systému CRMPLUS rozšiřuje vlastnosti systému zejména u stávajících objektů.
Rozšířili jsme CRM o další vlastnosti modulů EmailSync, Sklady a Uživatelsky definovaná pole, nicméně na zajímavé funkcionality dosáhly i objekty základní instalace CRMPLUS (Firmy, Kontaktní osoby, Příležitosti a další).

Přehled těch nejzajímavějších změn naleznete v textu níže. Kompletní seznam změn ve verzi pak naleznete v připojeném dokumentu ke stažení.


Firmy
 • upraveno okno Přehled firmy vyvolávané pomocí kontextového menu seznamu firem
 • v kontextovém menu seznamu firem doplněna možnost vyvolání okna Obchodní rejstřík
Kontaktní osoby
 • vícenásobné rychlé filtry Důležitost a Funkce
Příležitosti
 • v kontextovém menu nová volba Zobrazit v mapě CRMPLUS (zobrazí sídelní adresu napojené firmy na příležitost)
Zaměstnanec
 • nová volba Nastavení PIN… v kontextovém menu (využití zejména při přihlašování zaměstnanců přes webové rozhraní CRM pro oblast výroby)
Ceníky
 • při vkládání položek do ceníku se přenáší posledně použitá Sazba DPH a volba bez DPH nebo v sazbě DPH
Cenové nabídky
 • nová podzáložka Produkty v editoru položky cenové nabídky
Zdroje
 • nový časový rychlý filtr Volné od-do v seznamu zdrojů, filtr se předvyplňuje tak, aby se nabízely pouze volné zdroje pro plánovaný Požadavek nebo Úkol
E-maily
 • nová volba Odpovědět všem… v kontextovém menu seznamu
 • při odeslání e-mailu z CRMPLUS je do textu e-mailu přidán identifikátor CRMPLUS, který při následné synchronizaci zajistí propojení e-mailu s CRM objektem (pouze modul EmailSync)
Sklady
 • editor skladu rozšířen o podzáložku Středisko přístupu
 • z detailního nebo souhrnného seznamu lze prostřednictvím tlačítka Vložit… přímo vytvořit skladový pohyb
 • pro vložení skladových položek k dokumentu je doplněna operace Vložit z cenové nabídky…pro skladové pohyby Převodka, Výdejka a Dodací list
Uživatelsky definovaná pole
 • přidána možnost definovat UDP pro objekt Záznamy
 • jako zdrojový objekt CRMPLUS lze nově použít Město a obec, Projekty a Požadavky
Obecné – nové možnosti systému
 • Možnosti… → Obecné → Ovládání aplikace: nová volba Automaticky zobrazovat okna v plné velikosti
 • Možnosti… → Projektové plánování: nová volba Umožnit plánování se zadáváním časů
 • Možnosti… → Systém → Úkoly a události: sekce rozšířena o možnosti testu správce při editaci úkolu nebo události
 • Možnosti… → Systém → Střediska: sekce rozšířena o zašrtávací pole Sklady

Kompletní přehled změn a vylepšení můžete Stáhnout ve formátu PDF .


chci-trial-verzi
chci-schuzku
chci-informace

Poslední aktuality

PF2024

Vážení zákazníci, děkujeme vám za důvěru a spolupráci…

Přidáno: před 5 měsíci

PF 2023

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v letošním roce.…

Přidáno: před rokem

všechny aktuality

Zkušenosti našich klientů

Modul projektové plánování byl vyvinut „na míru“ pro naši společnost a pomáhá nám při každodenním plánování strojů a zaměstnanců na stavbách. Přesnou evidencí obchodních partnerů jsme docílili správy všech informací…

Gabriela Romanowská, DiS, vedoucí administrativy,
MROZEK a.s.


Všechny reference

Technodat Develop, s.r.o. - člen skupiny firem TECHNODAT,
tel.: +420 577 007 933, e-mail: crminfo@technodat.cz
online podpora je nedostupná