Autodoprava a Spedice

Autodoprava a Spedice

Zákazníci (Objednatelé a Odesílatelé), Objednávky přijaté

Zákazníci jsou v systému evidováni pomocí objektů Firma a jejich kontaktní osoby pomocí objektu Kontaktní osoba. V systému jsou zadáváni jako zákazníci jak objednatelé přepravy, tak odesílatelé.
Objednávky přijaté jsou v systému registrovány jako samostatné objekty a tyto jsou navázány na objednatele, respektive na odesílatele přepravy, pokud se tito neshodují.

Jak je uvedeno dále, Zakázka je v systému evidována jako samostatný objekt. Zakázka není navázána přímo na Objednávku přijatou, protože může nastat případ, kdy v rámci zakázky bude realizováno více cest pro různé objednatele přepravy. Z toho důvodu je možné na kartě Objednávky přijaté vybrat konkrétní cestu v rámci zakázky, a tím objednávku propojit s konkrétní cestou na trase. Veškerá dokumentace a komunikace k objednávce může být zaznamenána v záložkách Záznamy, Soubory, Emaily a Dokumenty.

Objednávka přijatá s navázanou cestou

Objednávka přijatá s navázanou cestou


Evidence zakázek autodopravy

Objekt Zakázka je v systému využit především jako vazební prvek. Tímto způsobem je možné v rámci jedné zakázky evidovat neomezené množství jednotlivých cest, přičemž každá z těchto cest může být realizována pro jiného objednatele přepravy (viz Objednávky přijaté výše).
Na kartě zakázky bude možno evidovat veškerou komunikaci, která se vztahuje ke kompletnímu zabezpečení cesty. K tomuto účely lze opět využít záložek Záznamy, Soubory, Emaily a Dokumenty.

Karta zakázky se zobrazením seznamu cest

Karta zakázky se zobrazením seznamu cest


Cesta v zakázce

Zakázky přepravy zboží se mohou sestavovat z jednotlivých cest kvůli vytěžování dopravy a minimalizaci nákladů na přepravu zboží.
V systému CRMPLUS je tato problematika řešena pomocí možnosti evidence neomezeného množství cest z bodu A do bodu B při realizaci jedné komplexní zakázky. Kupříkladu, komplexní zakázka je plánována z města Aš do Bratislavy, přičemž v Brně dojde ke složení jednoho zboží a naložení zboží jiného. Obě tyto jednotlivé cesty jsou navíc realizovány pro jiné objednatele přepravy (rozdílné zákazníky).
Jednotlivé cesty jsou pak plánovány v určitém časovém intervalu, lze k nim přiřadit řidiče, propojit je s přijatou objednávkou. Po ukončení cesty lze zadat skutečný termín realizace cesty a tím připravit data pro analýzu plánovaných/sku­tečných termínu cest a jejich odchylek.

Nakládky a vykládky pro jednotlivé cesty zakázky

Na kartě cesty lze jednoduchým způsobem zadávat neomezené množství nakládek a vykládek zboží. Ke konkrétní cestě je tak možné evidovat například 2 nakládky, jednu v Aši, druhou v Praze, s uvedením měst a ulic. K těmto adresám lze přidat potřebnou poznámku, respektive v případě potřeby parametry dále uživatelsky rozšířit. Zakázka je pak naplánována nejen z pohledu jednotlivých cest, ale i z pohledu více nakládek či vykládek na trase. Typy akcí lze samozřejmě doplňovat, například o typ Překládka a další.

Karta cesty na zakázce se seznamem nakládek a vykládek

Karta cesty na zakázce se seznamem nakládek a vykládek


Detailní okno akce – zde Nakládka

Detailní okno akce – zde Nakládka


Plánování automobilů na cestu

V systému CRMPLUS lze vést evidenci automobilů, které lze k přepravě zboží využít. Tyto automobily mohou být buď ve Vašem vlastnictví nebo jako pronajímané od jiných firem. Mohou být různých typů pro lepší filtraci v centrálním seznamu.
V centrální seznamu dostupných automobilů lze kdykoliv zjistit, které automobily jsou volné pro vybraný časový interval – nejsou zaplánovány na cesty v zakázkách. Tím lze operativně reagovat na dotazy na dostupnost automobilů.
Mimo plánování automobilů na cesty lze automobily plánovat i na servisní prohlídky a jiné časové výluky, se kterými je zapotřebí při plánování počítat. V obou případech – zaplánování automobilu na cestu nebo jinou výluku, bude uživatel systémově upozorněn na případnou duplicitu akcí, pokud bude chtít takto využitý automobil použít na jinou akci.

Cesta v zakázce s naplánovaným automobilem IVECO

Cesta v zakázce s naplánovaným automobilem IVECO


Upozornění na kolizi termínů plánovaného automobilu

Upozornění na kolizi termínů plánovaného automobilu


Fyzický sklad zboží, objednávky vydané, přepravované zboží na autech

CRMPLUS disponuje rozšiřujícím modulem SKLAD, který lze použít nejen jako fyzické skladové hospodářství s využitím všech běžných vlastností, dokladů a operací se zásobami, ale také pro řešení jiných funkcionalit, které se skladováním zásob nemají přímou souvislost. Tyto skladu lze využívat v CRM jako tzv. virtuální sklady. Princip pohybu zboží lze popsat následovně:

Příjem zboží na automobil, uskladnění zboží na skladu nebo výdej zákazníkovi

V seznamu skladů bude založen virtuální sklad, který bude typu Automobil. Bude mít jasnou identifikaci automobilu a při naložení automobilu bude pomocí dokladu Příjemka zboží na tento automobil naskladněno.

Případ 1: Zboží se veze přímo zákazníkovi:
Pokud bude zboží přivezeno přímo na místo určení a předáno zákazníkovi, pomocí dokladu Převodka se zboží přesune na jiný virtuální sklad s názvem EXPEDICE. Tím dojde k fyzickému přesunu zboží z virtuálního skladu Automobil a tento automobil bude prázdný. Ve virtuálním skladu EXPEDICE se poté bude moci vygenerovat doklad Dodací list a CMR, který bude předán zákazníkovi a zboží z virtuálního skladu EXPEDICE zmizí.

Případ 2: Zboží se uskladní ve fyzickém skladu společnosti:
Pokud nebude zboží dopraveno přímo k zákazníkovi, může být dočasně uloženo ve fyzickém skladu Vaší společnosti. V takovém případě se převodkou převede zboží z virtuálního skladu Automobil na fyzický sklad. Jakmile bude potřeba zboží převézt k zákazníkovi, převodkou se toto zboží převede buď zpět na předchozí automobil nebo na automobil jiný. Jakmile automobil přiveze zboží k zákazníkovi, pomocí dokladu Převodka se zboží přesune na virtuální sklad EXPEDICE. Tím dojde k fyzickému přesunu zboží z virtuálního skladu Automobil a tento automobil bude prázdný. Ve virtuálním skladu EXPEDICE se poté bude moci vygenerovat doklad** Dodací list, který bude předán zákazníkovi a zboží z virtuálního skladu **EXPEDICE zmizí.

Objednávky vydané

V seznamu skladů bude zaveden virtuální sklad s název Objednávky vydané. Na tomto skladu bude moci uživatel vytvořit doklad Příjemka s hlavičkou Vašeho dodavatele. Na tuto příjemku bude postupně doplňovat zboží, které budete chtít u daného dodavatele objednat. Jakmile bude objednávka kompletní, pomocí tlačítka „Naskladnit“ se objednávka uzavře a odešle se dodavateli předem připravená tisková sestava objednávky.

Objednávka zboží u dodavatele

Objednávka zboží u dodavatele

Případ 1: Dodavatel dodá zboží kompletní:
Pomocí dokladu Převodka se převede kompletní vydaná objednávka na virtuální sklad s názvem Dodávky objednávek. Pomocí dokladu Výdejka nebo Dodací list se provede vyskladnění z tohoto virtuálního skladu a objednávka bude považována za vyřízenou.

Případ 2: Dodavatel dodá nekompletní – ve více dodávkách:
Pomocí dokladu Převodka se převedou vybrané položky objednávky na virtuální sklad Dodávky objednávek. Na původním skladu objednávek zůstanou ty položky, které ještě dodavatel nedodal.
Jakmile tyto položky dodá, pomocí dalšího dokladu Převodka bude přesunuto zbývající zboží. Pomocí dokladu Výdejka nebo Dodací list se provede vyskladnění z tohoto virtuálního skladu a objednávka bude považována za vyřízenou.


Při evidence pohybů zboží tímto způsobem dokážete dlouhodobě sledovat** vytíženost automobilů a fyzického skladu**. Na základě takto zadávaných dat lze vytvořit jakoukoliv analýzu, která bude reflektovat Vaše potřeby.


chci-trial-verzi
chci-schuzku
chci-informace

Poslední aktuality

PF2024

Vážení zákazníci, děkujeme vám za důvěru a spolupráci…

Přidáno: před 5 měsíci

PF 2023

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v letošním roce.…

Přidáno: před rokem

všechny aktuality

Zkušenosti našich klientů

Výhodou CRMPLUS je propojení s účetním systémem a možnost práce s CRM na mobilních zařízeních. Umožňuje sdílené plánování aktivit jednotlivců i skupin…

Michal Šerý, jednatel,
Aesthe-Med s.r.o.


Všechny reference

Technodat Develop, s.r.o. - člen skupiny firem TECHNODAT,
tel.: +420 577 007 933, e-mail: crminfo@technodat.cz
online podpora je nedostupná