Multi-level marketing

Komplexní softwarové řešení pro společnosti zabývající se poskytováním produktů či služeb, které budují hierarchii obchodních zástupců s jasně definovanými pravidly poskytování provizí za prodej. Provizní systém doplňuje napojení na účetnictví a automatické bankovní převody či e-shop a sklady v případě produktů.

Multi-level marketing

MLM v rámci systému CRMPLUS – konfigurace pravidel, prodejci, odměňování

Systém umožňuje rozsáhlým způsobem konfigurovat pravidla, za jakých budou přiznány provize jednotlivým prodejcům. Lze rozlišovat provize za přímý prodej, provize za prodeje podřízeného prodejce do X úrovní. Taktéž lze specifikovat výše provizí za prodej konkrétního produktu, případně rozdílně nastavit výše provizí konkrétnímu prodejci na shodné úrovni. Výpočet provizí je realizován v základním nastavení CRMPLUS jako procento z prodejní ceny produktu.
Prodejci si mohou v systému evidovat obchodní příležitosti. Mají přehled o potenciálních prodejích, vedení společnosti pak vidí obchodní aktivity daného prodejce. V případě uskutečnění prodeje dochází k založení obchodního případu a k přiřazení produktů, které byly při tomto případu prodány
Během měsíce lze uskutečněné prodeje a výše provizí sledovat pomocí speciálního dotazu do systému, jehož výsledkem je strukturovaný strom, ve kterém jsou uvedeni všichni prodejci v jejich vzájemné hierarchii. Každý z prodejců má pod vlastním uzlem stromu zobrazeny své obchodní případy za vybrané období a další prodejce, kteří jsou pod ním v hierarchii. Tito prodejci mají opět pod sebou své vlastní obchodní případy a podřízené prodejce. V případě rozbalení uzlu s obchodním případem jsou pod tímto uzlem uvedeny všechny produkty, které byly na základě tohoto obchodu prodány.
Na základě takto definovaného výpočtu provizí lze jednoduchým způsobem generovat finanční toky k jednotlivým prodejcům. Finanční tok bude rozdělen dle typu prodeje (přímý prodej nebo provize z prodeje podřízeného prodejce), bude vztažen k určitému datu prodeje a navázán na prodejce. Samozřejmostí je údaj o výši odměny v definované měně.

MLM v rámci systému CRMPLUS – Komunikace s účetnictvím, automatizace přípravy ABO souborů

CRM systém je možno doplnit o datový můstek na účetní systém, například POHODA®. Ten obvykle zajišťuje:

 • Prvotní import datových údajů o zákaznících z Vydaných faktur aktuálního roku (Název, IČO, DIČ, adresa)
 • Funkcionalitu pro opakované stahování Přijatých faktur do systému CRMPLUS, napojení těchto faktur na objekt

  Funkčně pak bude zajištěno, že při zjištění nového zákazníka v databázi POHODA bude tento založen i v databázi CRMPLUS (pokud již bude existovat, provede se napojení přes IČO, Název). Zároveň bude kontrolováno, zda nebyla v databázi POHODA vytvořena nová přijatá faktura. Pokud ano, bude tato odeslána do databáze CRMPLUS.

MLM v rámci systému CRMPLUS – ABO soubory pro hromadné platby v bance

Příprava ABO souborů probíhá následujícím způsobem:

 • Hromadná inkasa

  V případě tvorby ABO souboru „Hromadné inkaso“ uživatel pomocí filtrace označí ty Přijaté faktury, které mají být součástí vytvořeného ABO souboru. Systém před vygenerování ABO souboru uživateli oznámí, zda souhlasí se zahrnutím těchto faktur do ABO souboru a po potvrzení bude ABO soubor vytvořen. Následně provede uživatel ruční načtení ABO souboru přes internetové bankovnictví vybrané banky.

 • Hromadné příkazy k úhradě

  V případě tvorby ABO souboru „Hromadný příkaz k úhradě“ uživatel pomocí filtrace označí ty Finanční toky u prodejce, které mají být součástí vytvořeného ABO souboru. Systém před vygenerování ABO souboru uživateli oznámí, zda souhlasí se zahrnutím těchto finančních toků do ABO souboru a po potvrzení bude ABO soubor vytvořen. Následně provede uživatel ruční načtení ABO souboru přes internetové bankovnictví.

  V případě tvorby ABO souboru „Hromadný příkaz k úhradě“ bude moci uživatel vybrat jak příjmové finanční toky prodejce (provize), tak výdajové (např. platby za telefon a jiné srážky za daný měsíc). Při tvorbě příkazu k úhradě budou záporné položky od těch kladných odečteny. Zároveň dojde k vygenerování hromadného PDF s přehledem všech finančních toků prodejců, které jsou součástí ABO souboru. Tento soubor bude následně odeslán na zadanou emailovou adresu (manažera) a jednotlivým prodejcům jako informace o úhradách.


chci-trial-verzi
chci-schuzku
chci-informace

Poslední aktuality

PF2024

Vážení zákazníci, děkujeme vám za důvěru a spolupráci…

Přidáno: před 5 měsíci

PF 2023

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v letošním roce.…

Přidáno: před rokem

všechny aktuality

Zkušenosti našich klientů

Díky modulům, jako jsou například Dokumenty, jsme schopni sledovat výdaje na zakázkách a jejich rentabilitu – což nám vlastně dalo i nástroj na řízení firmy. Nasazení nám usnadnila i trpělivost vývojářů…

Jan Andrések, jednatel,
INDEGO INTERIER s.r.o.


Všechny reference

Technodat Develop, s.r.o. - člen skupiny firem TECHNODAT,
tel.: +420 577 007 933, e-mail: crminfo@technodat.cz
online podpora je nedostupná